نرم افزارهای مالی فراتوتال با رویکردی جامع نســبت به نیازهای جاری و آینده مدیران مالی تولید گردیده اســت.

نرم افزارهای حوزه مالی

فروش

اطلاعات دارایی ها و اموال سازمان از مهمترین اطلاعات سازمانی به شمار می آید؛ لذا شرکتها و سازمانها علاقه‌مندند در هر لحظه آخرین وضعیت اطلاعات اموال خود را در اختیار داشته باشند.

نرم افزار حسابداری مالی-حسابداری تجمیعی

خزانه داری

برنامه ریزی مالی و استفاده بهینه از نقدینگی و جلوگیری از بروز مشکلات بخصوص درسازمانهای بازرگانی وتولیدی خصوصی بسیار حائز اهمیت می باشد.

نرم افزار مالی فراگستر-حسابداری ارزی

حسابداری مالی

حسابداری مالی فراگستر با رویکردی جامع نسبت به نیازهای جاری و آینده مدیران مالی طراحی و تولید شده است.

اموال و دارایی های ثابت

اطلاعات دارایی ها و اموال سازمان از مهمترین اطلاعات سازمانی به شمار می آید؛ لذا شرکتها و سازمانها علاقه‌مندند در هر لحظه آخرین وضعیت اطلاعات اموال خود را در اختیار داشته باشند.

حقوق و دستمزد

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

انبار

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

ویژگی های برجسته نرم افزارهای مالی فراتوتال

Export و Import اطلاعات

امکان گرفتن Export از نرم افزار برای نرم افزار اکسل و ورود اطلاعات از اکسل به نرم افزار

چند زبانه

پشتیبانی از زبانهای فارسی و انگلیسی

واسط کاربری

کاربرپسندی و افزایش سرعت و دقت در انجام عملیات مالی

صورت های مالی

ارائه ی صورتهای مالی اساسی مطابق استانداردهای حسابداری

گزارشات

ارائه گزارشهای کامل وجوه نقد و گردش آنها

مدیریت دارایی

مدیریت موثر دارایی های جاری و غیر جاری

برخی از مشتریان فراتوتال