نرم افزارهای مالی فراتوتال با رویکردی جامع نســبت به نیازهای جاری و آینده مدیران مالی تولید گردیده اســت.

نرم افزارهای حوزه مالی

فروش

اطلاعات دارایی ها و اموال سازمان از مهمترین اطلاعات سازمانی به شمار می آید؛ لذا شرکتها و سازمانها علاقه‌مندند در هر لحظه آخرین وضعیت اطلاعات اموال خود را در اختیار داشته باشند.

نرم افزار حسابداری مالی-حسابداری تجمیعی

خزانه داری

برنامه ریزی مالی و استفاده بهینه از نقدینگی و جلوگیری از بروز مشکلات بخصوص درسازمانهای بازرگانی وتولیدی خصوصی بسیار حائز اهمیت می باشد.

نرم افزار مالی فراگستر-حسابداری ارزی

حسابداری مالی

حسابداری مالی فراگستر با رویکردی جامع نسبت به نیازهای جاری و آینده مدیران مالی طراحی و تولید شده است.

اموال و دارایی های ثابت

اطلاعات دارایی ها و اموال سازمان از مهمترین اطلاعات سازمانی به شمار می آید؛ لذا شرکتها و سازمانها علاقه‌مندند در هر لحظه آخرین وضعیت اطلاعات اموال خود را در اختیار داشته باشند.

حقوق و دستمزد

انبار

ویژگی های برجسته نرم افزارهای مالی فراتوتال

Export و Import اطلاعات

امکان گرفتن Export از نرم افزار برای نرم افزار اکسل و ورود اطلاعات از اکسل به نرم افزار

چند زبانه

پشتیبانی از زبانهای فارسی و انگلیسی

واسط کاربری

کاربرپسندی و افزایش سرعت و دقت در انجام عملیات مالی

صورت های مالی

ارائه ی صورتهای مالی اساسی مطابق استانداردهای حسابداری

گزارشات

ارائه گزارشهای کامل وجوه نقد و گردش آنها

مدیریت دارایی

مدیریت موثر دارایی های جاری و غیر جاری

برخی از مشتریان فراتوتال